Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Janě Talířové, se sídlem V.Volfa 35, České Budějovice IČ: 08062986, NEzapsané ve veřejném rejstříku (dále jen Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
  nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  Vaše jméno a příjmení,
  emailovou adresu a
  příp. telefonní číslo pro plnění zakázky a informační sdělení po dobu max. 2 let. 

 1. Jméno, příjmení, e-mail a případně telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem další další komunikace v rámci plnění Vaší zakázky, tedy odpověď na Vaši zprávu Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu maximálně 2 let. 

 1. V případě povolení cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Systémová cookie

Cookie Notice 1.2.46

Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování webu: Animace a zobrazení obrázků, textů a rozvržení.

1 týden

Jde o cookie z našeho webu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, dopisu či telefonátem na kontaktní údaje

5. Zpracování osobních údajů je prováděno jen Správcem.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po mě vymazání těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.